Indùstria culturali

Su chistionu de s'allegaEst berus ca su sardu est una lìngua de minoria, est berus ca in sardìnnia seus pagus, est berus puru ca sa scola no imparat a scriri in sardu, est berus puru e no mi bandat beni  ca is sardus citius citius, ca ‘is apretus funt àterus’ non si funt furriaus a custa malasorti e duncas oi chi est oi, po sa majoria, is sardus funt analfabetus in sa lìngua insoru. De custu dannu mannu, ndi benint àterus, fortzis totu is àterus, ma po abarrai a su sardu ndi benit su produsimentu piticu e  pagu connotu de cultura in lìngua sarda. Podeus nai ca non teneus un’indùstria culturali in lìngua sarda, no ndi teneus ca su chi si produsit, mancai siat bonu e de sustàntzia, no est fatu a manera industriali e est pagu meda. Provaus a contai cantus romanzus bessint dònnia annu in sardu, e cantu de custus funt de scridori sardu chi siat tambeni biu e cantu de custus funt imprentaus chena de dinari pùbricu. Provaus a contai e fortzis no ndi contaus mancu unu, provaus a contai is filmis e eus a lompi a su pròpriu arresurtau.

Nci funt sardus chi scrint in italianu e ddu faint beni meda, e faint beni su chi faint, ma poita est ca funt aici pagu is chi scrint in sardu? S’arrespusta dda scint totus, est craru ca amancant i letoris. Funt pagus is sardus chi scint ligi su sardu, chi ddu ligint a lestru chena de s’introbeddai cun sa grafia chi mudat de unu scridori a s’ateru, funt pagus e po su prus ant imparau a solus.
No ddu at scritoris ca no ddu at letoris, e no ddu at letoris ca unu candu est legu no ddu scit ita si perdit antzis bivit biau.

Serbit un’indùstria culturali in lìngua sarda, ma po da fai serbit una rivolutzioni culturali, serbint sardus chi scipiant scriri e ligi su sardu, chi tèngiant gana de ligi in sardu e de castiai filmis e televisioni e de ascutai arradiu in sardu.
Serbit un’indùstria culturali in lìngua sarda ca ndi teneus abbisòngiu po su coru e po sa bussa, ndi teneus abbisòngiu po si contai e po si cumprendi e po ndi bessiri de custa bregungia antiga.
Serbit un’indùstria culturali in lìngua sarda, ma tocat a si movi sinuncas tra pariga de annus is fillus nostrus ant a intendi ca il sardo è morto e lo hanno ucciso i sardi inutile guardare altrove.