Su sardu NO EST lingua normale

sardo lingua normale usato in un cartello di un locale a cagliari con altre lingue ita eng spa in sardo recita: ''po praxeri fueddai a pagu''Su sardu, mancai nerant, no est una lingua normale, ca no est fueddada in logu pùbblicus, ca no est imparada a is pipius, ca medas de is chi dda ant imparada comenti de primu lìngua ant fatu totu po si dda scaresci, no dda  imparant a is fillus e oi no dda fueddant prus e no ddis importat nudda. Su sardu iat essi mortu e ddu iant lassai morri si no fessit chi cun su sardu si podit tragai unu pagu de dinari e unu pagu de votus, si non fessit po cussu sa chistioni de sa lìngua sarda iat a essi scarèscia, custa est sa realidadi de su sardu àteru che lingua normale, àteru che ‘su sardu imparis cun s’italianu est lìngua ufitziale’, ma ufitziale innui?  In su paperi, su chi narat sa lei, abarrat in su paperi e serbit a pagu,  non seus aici basucus. Is polìticus fueddant sempri in italianu, televisionis e giornalis funt totu in italianu si no est po pagu cosa chi benit pagada po essi in sardu. A puntu bellu seus, si tocat a pagai po si fai fai un’articuleddu in sardu, a bortas mali cumbinau puru.
Su sardu no est lingua normale ca is sardus non funt bonus a ddu ligi e a ddu scriri, calincunu mancu ddu cumprendit, e de is chi ddu cumprendint medas non ddu fueddant e de is chi ddu fueddant medas connoscint sceti su linguàgiu de bidda insoru. Ddu at sardus chi no ant mai scritu unu fueddu in sardu, ddu at sardus addotoraus chi non scint ligi su sardu e pagu ndi funt impentzamentaus. Teneus sardus chi brigant po comenti scriri unu fueddu e nemus brigat po fai sa ‘scuola materna’ bilingue, chi si podit fai chena de standard gràficu puru ca est a fueddai e no a scriri, nemus ddu narat e in s’interis is pipius sigheus a ddus pesai in italianu, ma su sardu imparis cun s’italianu est lingua ufitziali, ddu narat sa televisioni.
Su sardu no est lingua normale ca no ddu at genti po ddu fueddai, prova a t’atriviri a fueddai in sardu a un atòbiu polìticu in Casteddu o in Aristanis, as a biri ita ti nant, as a biri comenti ti càstiant, t’ant cumpadessi, t’ant a pigai po ‘nostalgico’ antigu e unu pagu maleducau, t’ant a nai: ”ca non totus cumprendint, gei ses bonu a fueddai italianu, la ca seus in Italia”; e tui chi ses atriviu podis arrespundi: ”la ca seus in Sardìnnia, is chi non cumprendit su sardu est s’ora chi si ddu imparint”,
ma non t’ant a cumprendi. ”Sei un grezzo!”
Su sardu no est lingua normale ca de su sardu no importat a is sardus, custa est sa beridadi.